Veel gestelde vragen

Naar welke landen mag ik met mijn lease-auto?

De landen in Europa waar u met de lease-auto naar toe mag staan op de Groene Kaart. Deze Groene Kaart bevindt zich bij uw voertuigdocumenten.

Kan ik zelf een dealer kiezen?

In beginsel kan dat. Aangezien de dealerkeuze van invloed is op de leaseprijs dient u uw voorkeur al in het offertestadium kenbaar te maken.

Ik wil een accessoire laten inbouwen, kan ik dit mee leasen?

Ja, dat kan. In overleg met uw leaseadviseur kunt u een accessoire op latennemen in uw leasecontract.

Hoe werkt een brandstofpas?

Met een Multi Tank Card kunt u in heel Nederland, bij ieder tankstation tanken. Per maand betaalt u een voorschot waarvan de hoogte gebaseerd is op het geschatte gemiddelde verbruik. De afrekening van de brandstofkosten vindt eens per 4 maanden achteraf plaats. De Multi Tank Card is overigens uitsluitend te gebruiken voor de aanschaf van brandstof en smeermiddelen.

Wat moet u doen wanneer uw tankpas kwijt is?

Indien uw brandstofpas is gestolen of als u deze heeft verloren dient u direct Innovation Lease hirvan op de hoogte te stellen.
Innovation Lease  kan via Multi Tank Card een nieuwe pas aanvragen en uw oude pas blokkeren.

Ik heb mijn pincode fout ingetoetst en nu is mijn pas geblokkeerd.

De pas is niet geblokkeerd, maar alleen voor het betreffende tankstation 24 uur niet meer te gebruiken.

Wat betekent de term “fiscale waarde” en wat moet ik daar mee doen?

De fiscale waarde van uw auto heeft betrekking op de catalogusprijs inclusief BTW en BPM inclusief de opties welke door de fabriek zijn gemonteerd. De fiscale waarde is de grondslag voor de berekening van het privé voordeel voor het gebruik van de auto van de zaak.

Waar kan ik de ficale waarde vinden?

De fiscale waarde staat op de oorspronkelijke offerte en leasecontract.

Wat moet ik doen als mijn auto onderhoud nodig heeft?

Wanneer uw auto onderhoud nodig heeft, kunt u een afspraak maken met een erkende dealer naar uw keuze. Let u daarbij op het voorgeschreven onderhoudsschema.

Wat moet ik doen als ik een technische klacht heb over mijn auto?

Mocht u klachten hebben over uw auto, dan kunt u deze melden bij uw dealer. Deze zal uw klachten verhelpen.  Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u zich wenden tot Innovation Lease.

Hoe lang kan ik met een “thuiskomer” blijven rijden?

Met een ruimtebesparend reservewiel, de zogenaamde thuiskomer, kunt u met een maximale snelheid van 80 km/h uw weg op een veilige manier vervolgen. Het strekt echter tot aanbeveling om uw lekke band zo snel mogelijk bij uw dealer, of een bandenspeciaalzaak te laten repareren en vernieuwen.

Wanneer mogen mijn banden vervangen worden?

Wettelijk moet een band vervangen worden bij een profieldiepte van minder dan 1,6 mm.

Zijn winterbanden verplicht in het buitenland?

In de Alpenlanden is er geen wet die de uitrusting van een voertuig met winterbanden voorschrijft. Wie echter op met sneeuw bedekt wegdek met ondoelmatige voertuiguitrusting (bv. zomerbanden) strandt kan tot verantwoording worden geroepen. In de praktijk houdt dit in dat de politie wel handelend kan optreden als het overige verkeer in gevaar wordt gebracht of de doorstroming van het verkeer wordt belemmerd.

Het argument ondoelmatige voertuiguitrusting kan ook gebruikt worden bij de bepaling van de schuldvraag bij verkeersongevallen. Dus hoewel winterbanden niet wettelijk zijn voorgeschreven is er wel een wettelijk kader met een strekking als een vereiste 'doelmatige voertuiguitrusting'

Ik heb geen schadeformulier. Hoe kom ik hieraan?

Dit formulier kunt u op deze website downloaden.

Ik heb schade aan mijn auto, wat moet ik doen?

Bij schade aan de auto, ook als er geen wederpartij is betrokken, is het noodzakelijk dat u een schadeformulier invult. Belangrijk is, dat zowel u als de wederpartij ( indien aanwezig), het schadeformulier volledig invullen en ondertekenen. Aan de hand van de uitgebreide toelichting op het schadeformulier is het invullen snel en eenvoudig te realiseren. Nu de schade oorzaak is vastgelegd, meldt u de schade zo spoedig mogelijk bij de schadeafdeling Innovation Lease.

Wat moet ik doen bij (voor) ruitschade?

Bel Carglass voor een reparatie afspraak op 0800-0406.
Of meld het via hun site

Is mijn aanhanger/caravan meeverzekerd?

Als de aanhanger of caravan gekoppeld is aan uw leaseauto, dan is deze uitsluitend verzekerd voor schade aan derden. Diefstal of schade aan uw aanhanger/caravan zelf is niet verzekerd. Wij raden u aan daarvoor zelf een verzekering af te sluiten.
Bij grensoverschrijdend verkeer moet een berijder in het bezit zijn van een geldig verzekeringsbewijs, de zogenaamde ‘Groene Kaart', welke betrekking heeft op de WA-verzekering. Deze ontvangt de berijder bij de inzet van een nieuwe leaseauto en elk jaar medio januari wordt deze opnieuw verstrekt. Een eventuele kopie is via Innovation Lease te verkrijgen.

De auto mag uitsluitend rijden waar de dekking van deze verzekering geldig is, zie hiervoor de Groene Kaart. Een aangekoppelde aanhangwagen/caravan valt binnen de werking van de groene kaart van de auto. In een aantal landen is een aparte groene kaart voor een anhangwagen/caravan verplicht, welke ook via Innovation lease te verkrijgen.

Mag ik mijn auto uitlenen aan een collega of een familielid?

U mag uw leaseauto altijd uitlenen aan uw collega, of aan een familielid:
- mits deze in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs en
- mits uw werkgever hiermee akkoord gaat.

Zijn privé accessoires meeverzekerd?

Accessoires zijn slechts meeverzekerd indien en voor zover deze deel uitmaken van het leasecontract. Door u zelf aangebrachte accessoires zijn in beginsel niet mee verzekerd.

Waar moet ik de leaseauto inleveren?

In beginsel dient u de auto in te leveren bij Innovation Lease. In overleg met Innovation Lease kan er ook voor een andere locatie gekozen worden. Innovation Lease kan de auto ook op verzoek ophalen op een willekeurige locatie in Nederland. Eventueel worden daarvoor transportkosten berekend.

Hoe moet ik de leaseauto inleveren?

De auto dient compleet te worden ingeleverd. Dat wil zeggen in ieder geval inclusief het kentekenbewijs deel IA en deel IB, Groene Kaart en de reservesleutels. Indien van toepassing ook de brandstofpas, codekaart, radiofront, en navigatie CD (DVD).

Ik heb mijn auto ingeleverd, maar heb toch een factuur gekregen voor de nieuwe maand. Hoe kan dit?

De leasetermijnen worden per maand vooruit gefactureerd. Dit betekent dat het te veel gefactureerde bedrag over een bepaalde maand, achteraf weer wordt gecrediteerd.

Ik heb een bekeuring ontvangen waar ik het niet mee eens ben. Wat kan ik doen?

Indien u het niet eens bent met een bekeuring kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Hiervoor heeft u een machtiging van Innovation Lease nodig. Deze machtiging kunt u aanvragen bij Innovation Lease.