Leasevormen

Operationele lease

Dit is de leasevorm die in het zakelijk verkeer het meest gebruikelijk is. Het voordeel is dat u alle autokosten vooraf precies kunt budgetteren en dat men alle zorgen omtrent het onderhoud en beheer uit handen geeft. Bovendien wordt er geen beslag gelegd op de liquiditeit van uw onderneming. 


De belangrijkste kenmerken van Full Operational Lease:

•  U bepaalt zelf het automerk en het type dat u wenst.
•  De auto wordt door Innovation Lease aangekocht en staat dus niet op uw balans.
•  Het kenteken staat op naam van Innovation Lease.
•  Uw financiële middelen blijven beschikbaar voor de bedrijfsvoering.
•  Het operationele gedeelte wordt geheel door Innovation Lease verzorgd: verzekering,

onderhoud,  reparaties, schade-afwikkeling, houderschapsbelasting, vervangend vervoer, hulpdiensten, brandstofadministratie e.d.
•  Het restwaarderisico aan het eind van de contractperiode ligt geheel bij Innovation Lease.
•  U kunt profiteren van verschillende extra services.
•  U hoeft niets te regelen of te administreren.
•  U heeft te maken met slechts één vast bedrag per maand.


Bekijk hier onze Operation lease voorraad


Short lease/ Flexibele lease

Short lease is een vorm van leasen met een korte looptijd. Uw organisatie is slechts voor een korte periode gebonden aan een leasecontract. Het gaat vaak om periodes van 3 tot 12 maanden met een opzegtermijn van 1 maand. 

Heeft uw organisatie tijdelijk behoefte aan extra auto's bijvoorbeeld bij aanname van nieuwe c.q. tijdelijke medewerkers dan kan short lease voor u een uitkomst zijn.


Het is mogelijk het short lease contract/ flexibel contract om te zetten naar een regulier leasecontract, waarbij er een verrekening plaats vindt op de eerder door u betaalde short lease /flexibel termijnen. 

Tevens is het mogelijk om het contract tussentijds te verlengen.


Bekijk hier onze Short lease voorraad


Sale & lease back

Bij Sale & lease back draagt u uw bestaande wagenpark over aan Innovation Lease  om het vervolgens van ons terug te leasen op basis van operationele lease. Op deze manier wordt uw liquiditeit verbeterd en in het geval van Full Operationele lease nemen wij u de zorg uit handen die het dagelijks beheer met zich meebrengt.


Financial lease

Financial lease is het tegen betaling in gebruik nemen van een auto met het uiteindelijke doel hiervan de eigenaar te worden. Financial lease is in feite niets anders dan een financiering waarbij uw bedrijf de betaling van de verkoopprijs spreidt over een aantal jaren vermeerderd met rentekosten.

De mogelijkheid bestaat om een inruil of aanbetaling op te nemen in het contract, waardoor het te financieren bedrag verlaagd kan worden. Tevens kunt u in overleg met Innovation lease een slottermijn laten opnemen in de overeenkomst.


Bekijk hier onze Financial lease voorraad


Wilt u meer weten over onze leasevormen? Neem dan contact met ons op!
Leasevormen
Neem contact op